Estudis: Necessitats energètiques de les explotacions agropecuàries