Estudis: LA DIRECCIÓ DEL COMPORTAMENT I ALTRES ASPECTES CLAUS EN LA GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS