Estudis: Tributació de les activitats econòmiques en l'ordenament espanyol.