Estudis: Bloc II. Estudi de les polítiques públiques i l'activitat de la policia (policing)