Estudis: ALGUNS DELS MÈTODES ESTADÍSTICS MÉS UTILITZATS EN EXPERIMENTS FRUTÍCOLES