Estudis: Introducció al disseny d'exposicions relacionades amb la ciència, la medicina i la tecnologia. Els usos didàctics del patrimoni científic. Exposicions virtuals i noves tecnologies de la informació.