Estudis: Unitat didàctica 1: Els efectes especials: trajectòria, obres i autors