Estudis: Unitat didàctica 2: Composició i Animació.