Estudis: Aproximació essencial a les principals disciplines fotogràfiques al llarg de la història