Estudis: Elements destacats de la Fotografia en la seva relació amb en espai cinematogràfic