Estudis: UNITAT DIDÀCTICA IV: LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA PUBLICITAT AUDIOVISUAL