Estudis: Descripció computacional dels processos de reconeixement molecular