Estudis: Anàlisi i interpretació d'imatges biomèdiques.