Estudis: Unitat PATOLOGIA NEUROLÒGICA I D'ÀREA ORL (Dra. García Garrigós)