Estudis: Lesions per agents físics externs III: electricitat