Estudis: VALORACIÓ I PAUTA D'ACTUACIÓ TERAPÈUTICA EN EL FRACÁS RENAL AGUT (AKI). INTERACCIÓ PULMÓ-RENYÓ