Estudis: VALORACIÓ I PAUTA D'ACTUACIÓ TERAPÈUTICA EN LA FALLADA HEPÀTICA AGUDA