Estudis: VALORACIÓ I PAUTA D'ACTUACIÓ EN EL POLITRAUMATITZAT GREU