Estudis: VALORACIÓ I PAUTA D'ACTUACIÓ EN LA LESIÓ AGUDA CEREBRAL HEMORRÁGICA TRAUMÀTICA