Estudis: INTOXICACIONS AGUDES GREUS PER MEDICAMENTS