Estudis: Assistència psicològica en cures pal·liatives