Estudis: Activitats de la vida diaria (Alimentacio i Somi) i TEACCH en el chiquet en Trastorn de l'Espectre Autista