Academics: Aspectes jurídics de la delinqüència patrimonial. Delinqüència patrimonial i Codi Penal.