Estudis: Anàlisi exploratòria de la relació / associació en un conjunt de dades bidimensional