Estudis: Anàlisi exploratòria de dades unidimensionals que evolucionen en el temps