Estudis: Projectes des de Teràpia Ocupacional pediàtrica.