Estudis: Mètodes d'anàlisi i interpretació de la situació econòmic financera comptable en els mitjans d'informació.