Estudis: Estratègies per a augmentar el compliment