Estudis: MOSTRATGE ESTADÍSTIC CLÀSSIC I EN BASE MONETÀRIA