Estudis: Els sistemes de control autònom de l'organisme humà