Estudis: L'educació física i l'esport en el context sociocultural actual. Anàlisi des d'una perspectiva crítica.