Investigació: GESTIÓ D'INVENTARIS I SISTEMES D'ESPERA