Investigació: DIAGNÒSTIC I TERAPÈUTICA DE MALALTIES TROPICALS IMPORTADES