Investigació: TREBALL FI DE GRAU. SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ