Investigació: ECOLOGIA DELS AGROSISTEMES MEDITERRANIS