Investigació: OPERACIONS BÀSIQUES EN LA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA