Investigació: FONAMENTS FÍSICS DE LA INFORMÀTICA II