Investigació: FONAMENTS FÍSICS DE LA INFORMÀTICA I