Investigació: GESTIÓ FINANCERA PER A LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ