Investigació: BASES ACTUALS DEL DRET FINANCER I TRIBUTARI