Investigació: FONAMENTS BIOLÒGICS DE LA MOTRICITAT HUMANA