Investigació: AVANÇOS EN L'ANÀLISI GENÈTIC I L'EMBRIOLOGIA EN DIFERENTS MODELS ANIMALS PER A L'ESTUDI DEL S.N.