Investigació: FONAMENTS TEÒRICS I PRÀCTICS EPIDEMIOLÒGICS