Investigació: DISSENY I APLICACIONS DE SISTEMES RÀDIO