Investigació: RECURSOS FITOGENÈTICS, BIODIVERSITAT I ACTIVITAT AGRÀRIA