Investigació: INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DELS RESIDUS ORGÀNICS I NORMATIVA APLICABLE