Investigació: FONAMENTS DEL TRACTAMENT I ESTABILITZACIÓ DELS RESIDUS ORGÀNICS