Investigació: IMPLICACIONS AMBIENTALS, ECONÒMIQUES I ENERGÈTIQUES DE LA GESTIÓ DE RESIDUS ORGÀNICS