Investigació: ÚS DE RESIDUS ORGÀNICS TRACTATS I ESTABILITZATS EN VIVERS I PLANTERS