Investigació: EMISSIÓ DE GASOS I OLORS EN LA GESTIÓ DE RESIDUS ORGÀNICS: CONTROL I ATENUACIÓ